LRAD - Long Range Acoustic Device
Home

Elektroakustyka

Głośniki

LRAD


LRAD (Long Range Acoustic Device) jest to urządzenie akustyczne, które może nadawać zrozumiałe komunikaty, ostrzeżenia i dźwięki odstraszające na dużo większe odległości niż zwykłe systemy nagłaśniające. Urządzenia LRAD® są wysoce skuteczne w każdej sytuacji wymagającej przekazywania jasnych i zrozumiałych wiadomości, transmitowanych na duże odległości. Mogą być używane przez policję w czasach niepokojów społecznych lub przez personel służb ratowniczych w przypadku klęski żywiołowej. Mogą również zostać zintegrowane z radarami, kamerami, światłami i czujnikami ruchu, aby zapewnić kompleksowe, zdalnie sterowane systemy zabezpieczeń do odstraszania ptaków i dzikich zwierząt z obszarów zagrożonych wybuchem lub w celu zapobiegania dostępu intruzom do infrastruktury krytycznej. Prowadzenie kontroli, ochrona majątku i ratowania życia - jest tym, do czego został skonstruowany LRAD®. LRAD® spełnia rygorystyczne amerykańskie standardy wojskowe zapewniając odporność na wstrząsy, wibracje, słoną mgłę, wilgoć i temperaturę, jest używany na morzu oraz w pustynnych warunkach bojowych. Dźwięk jest mierzony w decybelach (dB). Normalna rozmowa ma poziom 60dB, natomiast ciągły maksymalny limit ekspozycji na hałas w ciągu 8 godzinnego dnia w miejscu pracy wynosi się 85dB. Technologia LRAD® nie szkodzi budynkom i infrastrukturze, ponieważ emituje dźwięk w zakresie długości fali akustycznej, które są stosunkowo krótkie, a więc nieszkodliwe dla ciał stałych. W przypadku stosowania do transmisji odstraszających LRAD® emituje dźwięk w zakresie od 2 000 do 4 500 Hz, w zakresie akustycznym.


sound_spectrum2


Z założenia LRAD® wysyła skupioną wąską wiązkę, (+/- 15 °) dźwięku z przodu urządzenia z redukcją do 40 dB w poziomie dźwięku na boki i tył urządzenia, co można zobaczyć na diagramie poniżej:


lrad1


Międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umożliwiają ekspozycję na hałas o poziomie 115 dB maks. przez 15 minut dziennie. Konstrukcja LRAD® zapewnia, że operatorzy stojący za urządzeniem są narażeni na natężenie dźwięku max.105 dB, dlatego wymagane jest aby były stosowane podczas obsługi urządzenia ochraniacze słuchu. Systemy LRAD® aktywnie przyczyniają się do zachowania i ochrony ptaków i innych dzikich zwierząt od zagrożeń występujących w takich miejscach jak ruchliwe lotniska i pasy startowe, urządzenia energetyczne oraz toksyczne wysypiska. LRAD® nie jest bronią akustyczną. Może wywołać uszkodzenia słuchu, występujące zależnie od trzech czynników: czasu ekspozycji, częstotliwości i natężenia dźwięku podczas transmisji audio. Poziomy transmisji LRAD® są celowo utrzymywane poniżej progu, które mogą spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Na rycinie strefy bezpieczeństwa:


lrad2


Gdy odstraszający sygnał LRAD® jest używany z bliskiej odległości, większość osób doświadcza słyszalny dyskomfort, a następnie szybko zakrywa swoje uszy i ucieka. Zasłonięcie uszu rękami obniża poziom ciśnienia akustycznego nawet o 25 dB. Ponadto, każde podwojenie odległości od źródła dźwięku zmniejsza jego poziom o 50%.


Home

Elektroakustyka

Głośniki

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.