Projektowanie zwrotnic głośnikowych 24 dB na oktawę - filtry Legendre
Home

Elektroakustyka

Zwrotnice głośnikowe
24db

Wzory do obliczania wartości elementów zwrotnicy:

C1 = (.1104 / ( Rh x f ))*1000000 L1 = ((.1073 x Rh ) / f)*1000
C2 = (.1246 / ( Rh x f ))*1000000 L2 = ((.2783 x Rh ) / f)*1000
C3 = (.2365 / ( RL x f ))*1000000 L3 = ((.2294 x RL ) / f)*1000
C4 = (.0910 / ( RL x f ))*1000000 L4 = ((.2034 x RL ) / f)*1000

Kalkulator:Podaj impedancję głośnika wysokotonowego w omach:

Podaj impedancję głośnika niskotonowego w omach:

Podaj częstotliwość podziału w Hz:C1 = µF

C2 = µF

L1 = mH

L2 = mH

C3 = µF

C4 = µF

L3 = mH

L4 = mHHome

Elektroakustyka

Zwrotnice głośnikowe

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.