Projektowanie zwrotnic głośnikowych 36 dB na oktawę - filtry Linkwitza-Rileya
Home

Elektroakustyka

Zwrotnice głośnikowe
36db

Wzory do obliczania wartości elementów zwrotnicy:

C1 = (.0884 / ( Rh x f ))*1000000 L1 = ((.0859 x Rh ) / f)*1000
C2 = (.1081 / ( Rh x f ))*1000000 L2 = ((.1420 x Rh ) / f)*1000
C3 = (.2188 / ( RL x f ))*1000000 L3 = ((.6366 x RL ) / f)*1000
C4 = (.2947 / ( RL x f ))*1000000 L4 = ((.2865 x RL ) / f)*1000
C5 = (.1783 / ( RL x f ))*1000000 L5 = ((.2344 x RL ) / f)*1000
C6 = (.0398 / ( RL x f ))*1000000 L6 = ((.1157 x RL ) / f)*1000

Kalkulator:Podaj impedancję głośnika wysokotonowego w omach:

Podaj impedancję głośnika niskotonowego w omach:

Podaj częstotliwość podziału w Hz:C1 = µF

C2 = µF

C3 = µF

C4 = µF

C5 = µF

C6 = µF

L1 = mH

L2 = mH

L3 = mH

L4 = mH

L5 = mH

L6 = mHHome

Elektroakustyka

Zwrotnice głośnikowe

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.