Projektowanie zwrotnic głośnikowych 6 dB na oktawę - filtry Solen Split
Home

Elektroakustyka

Zwrotnice głośnikowe
6db

Wzory do obliczania wartości elementów zwrotnicy:

(.1125/(Rh*f))*1000000 = C1
((.2251*RL)/f)*1000 = L1

Kalkulator:
Podaj impedancję głośnika wysokotonoego w omach:

Podaj impedancję głośnika niskotonowego w omach:

Podaj częstotliwość podziału w Hz:C1= µF

L1= mHHome

Elektroakustyka

Zwrotnice głośnikowe

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.