Projektowanie zwrotnic głośnikowych 12 dB na oktawę - filtry Linkwitza-Rileya
Home

Elektroakustyka

Zwrotnice głośnikowe
12db

Wzory do obliczania wartości elementów zwrotnicy:

C1 = (.0796 / ( Rh x f ))*1000000 L1 = ((.3183 x Rh ) / f)*1000
C2 = (.0796 / ( RL x f ))*1000000 L2 = ((.3183 x RL ) / f)*1000

Kalkulator:


Podaj impedancję głośnika wysokotonowego w omach:

Podaj impedancję głośnika niskotonowego w omach:

Podaj częstotliwość podziału w Hz:


C1 = µF

L1 = mH

C2 = µF

L2 = mHHome

Elektroakustyka

Zwrotnice głośnikowe

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.