Projektowanie zwrotnic głośnikowych 12 dB na oktawę - filtry Bessela
Home

Elektroakustyka

Zwrotnice głośnikowe
12db

Wzory do obliczania wartości elementów zwrotnicy:

C1 = (.0912 / ( Rh x f ))*1000000 L1 = ((.2756 x Rh ) / f )*1000
C2 = (.0912 / ( RL x f ))*1000000 L2 = ((.2756 x RL ) / f )*1000

Kalkulator:Podaj impedancję głośnika wysokotonowego w omach:

Podaj impedancję głośnika niskotonowego w omach:

Podaj częstotliwość podziału w Hz:


C1 = µF

L1 = mH

C2 = µF

L2 = mHHome

Elektroakustyka

Zwrotnice głośnikowe

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.