Projektowanie zwrotnic głośnikowych 18 dB na oktawę - filtry Bessela
Home

Elektroakustyka

Zwrotnice głośnikowe
18db

Wzory do obliczania wartości elementów zwrotnicy:

C1 = (.0791 / ( Rh x f ))*1000000 L1 = ((.1317 x Rh ) / f )*1000
C2 = (.3953 / ( Rh x f ))*1000000 L2 = ((.3294 x RL ) / f )*1000
C3 = (.1897 / ( RL x f ))*1000000 L3 = ((.0659 x RL ) / f )*1000

Kalkulator:Podaj impedancję głośnika wysokotonoweg w omach:

Podaj impedancję głośnika niskotonowego w omach:

Podaj częstotliwość podziału w Hz:C1 = µF

C2 = µF

C3 = µF

L1 = mH

L2 = mH

L3 = mHHome

Elektroakustyka

Zwrotnice głośnikowe

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.