Polityka prywatności
Home

Prawo

Nasze zobowiązanie

EJK wie, jak ważna dla naszych czytelników jest prywatność. EJK stara się w jasny sposób informować o tym, jak są gromadzone,wykorzystywane, ujawniane, przesyłane i przechowywane dane osobowe Użytkownika. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy witryny EJK. Zasady wyrażone w Polityce Prywatności obowiązują niezależnie od tego, czy Użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora, urządzenia domowego czy innego urządzenia. Poniżej wskazujemy na kluczowe obszary i zasady regulowane w Polityce Prywatności.

Gromadzone informacje:

Witryna EJK gromadzi różnego rodzaju informacje, w tym, informacje przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika. EJK może również prosić o odrębną zgodę na gromadzenie danych Użytkownika lub osobno powiadomić Użytkownika o tym, jak gromadzi jego dane osobowe w sposób, którego nie opisano w niniejszej Polityce.

Wykorzystywanie i udostępnianie informacji:
Gromadzone informacje są wykorzystywane między innymi w celu:

• świadczenia żądanych Usług;
• zrozumienia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Usług, co pozwala EJK zrozumieć potrzeby i oczekiwania Użytkownika i je ulepszać;
• lepszego zrozumienia czytelników, aby EJK mógł oferować im najbardziej odpowiednie informacje, usługi i obsługę.
EJK może udostępniać informacje Użytkownika:
• usługodawcom — firmom świadczącym usługi na rzecz lub w imieniu EJK;
• organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub w zakresie w jakim jest to konieczne w celu ochrony EJK i użytkowników.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą
Każdy podmiot danych ma następujące prawa:
• prawo dostępu (art. 15 RBP)
• prawo do poprawiania danych (art.16 RPR)
• prawo do usunięcia i / lub "prawa do bycia zapomnianym" (Art. 17 RBP)
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (Art. 18 GDPR)
• prawo do przenoszenia danych (Artykuł 20 GDPR).

Ponadto masz ogólne prawo do sprzeciwu (patrz artykuł 21 ust. 1 RBP). W takim przypadku należy podać powody sprzeciwu.
Ponadto masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych na przetwarzane przez nas dane.

Kontakt z EJK:
E-mail: elektronikjk@poczta.onet.pl

Data wejścia w życie: 03 marca 2019 r.


Home

Prawo

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.