Częstotliwości pasm długofalowych
Home

Telekomunikacja

Częstotliwości radiowe
Antena LW


Zakres częstotliwości od 3 do 30 Hz ELF (Extreme Low Frequency):

b.d.

Zakres częstotliwości od 30 do 300 Hz SLF (Super Low Frequency):

76 Hz - System komunikacji z łodziami podwodnymi Saguine
82 Hz - System komunikacji z łodziami podwodnymi ZEVS

Zakres częstotliwości od 300 do 3000 Hz ULF (Ultra Low Frequency):

Systemy komunikacji podziemnej

Zakres częstotliwości od 3kHz do 30kHz VLF (Very Low Frequency):

9 - 14 kHz - RADIONAWIGACJA (Omega)
14 - 19,95 kHz - ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA / STAŁA
19,95 - 20,05 - CZĘSTOTLIWOŚCI WZORCOWE I SYGNAŁY CZASU
20,05 - 30 kHz - ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA / STAŁA

Zakres częstotliwości od 30kHz do 300kHz LF (Low Frequency):

30 - 70 kHz - ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA / STAŁA
70 - 72 kHz - RADIONAWIGACJA (Navarho, Navaglobe i Decca)
72 - 84 kHz - RADIONAWIGACJA / RUCHOMA MORSKA / STAŁA (Decca)
84 - 86 kHz - RADIONAWIGACJA (Decca)
86 - 90 kHz - ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA / STAŁA
90 - 110 kHz - RADIONAWIGACJA / STAŁA (Loran C)
110 - 112 kHz - RADIONAWIGACJA / STAŁA
112 - 115 kHz - RADIONAWIGACJA (Decca)
115 - 117,6 kHz - RADIONAWIGACJA / Ruchoma morska
117,6 - 126 kHz - ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA / Stała
126 - 129 kHz - RADIONAWIGACJA (Decca)
129 - 130 kHz - ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA / STAŁA
130 - 148,5 kHz - ŁĄCZNOŚĆ RUCHOMA MORSKA
148,5 - 255 kHz - RADIODYFUZJA
255 - 283,5 kHz - RADIODYFUZJA / RADIONAWIGACJA LOTNICZA (radiolatarnie NDB)
283,5 - 300 kHz - RADIONAWIGACJA LOTNICZA / MORSKA (brzegowe NDB)© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.