Częstotliwości CTCSS V-01-2020
Home

Telekomunikacja

Częstotliwości radiowe
CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) – termin używany w radiokomunikacji oznaczający system wyłączania blokady szumów odbiornika ciągłym, niesłyszalnym tonem. Tony CTCSS są szeroko stosowane w dwukierunkowej łączności radiowej. Służą do zredukowania wzajemnych zakłóceń w tym samym kanale łączności, gdy kanał jest używany przez różne grupy użytkowników. Radiotelefony nawiążą łączność tylko wtedy, gdy ustawienie tonów w obu radiotelefonach jest takie same. Umożliwia to teoretycznie wydzielenie kilkudziesięciu kanałów łączności w jednym fizycznym kanale radiowym. Tony są generowane przez układ elektroniczny i włączane do każdej transmisji nadawanej z radiotelefonu. Mają one częstotliwości akustyczne, jednak są one odfiltrowywane przez filtr górnoprzepustowy przed stopniem wyjściowym m.cz., dzięki czemu nie są bezpośrednio słyszalne przez operatora i nie przeszkadzają w zrozumieniu przekazywanego komunikatu. Obecność tonu o takiej samej częstotliwości, jaka jest nadawana z sygnałem z innego radiotelefonu, otwiera jego tor audio i pozwala na usłyszenie przekazywanego z niego komunikatu. Obecność w torze radiowym innych sygnałów, nie otwiera toru audio - jest traktowana przez radiotelefon jak szum. Zaletą tego rozwiązania jest to, że różne grupy odbiorców, pracujących na tym samym kanale, nie przeszkadzają sobie wzajemnie, w ten sposób, że nie słyszą swojego głosu. Jednakże, kiedy pojawi się w bliskiej odległości - kilku lub kilkunastu metrów - trzeci nadajnik na sąsiednim kanale, to transmisja wymienionych wcześniej PMR-ów zostanie poważnie zakłócona i bardzo często nie jest możliwe komunikowanie się pomiędzy sobą. Wadą jest to, że kanał transmisyjny zostaje zajęty, gdy którakolwiek z grup nawiązuje łączność. Wprawdzie użytkownicy z drugiej grupy nie słyszą się wzajemnie, ale nie mogą nawiązać łączności, gdy kanał jest akurat zajęty. Inną niedogodnością jest fakt, że w odbiorniku bez tonów CTCSS słychać wszystkie transmisje. Tony nie są sposobem kodowania rozmowy, nie powinny również dawać użytkownikom złudnego poczucia prywatności. Do szyfrowania służą scramblery, są to skomplikowane urządzenia do zmiany widma audio w torze radiowym.

źródło: Wikipedia


Lista tonów CTCSS:


Nr kanału
Częstotliwość CTCSS

1
67,0 Hz

2
71,9 Hz

3
74,4 Hz

4
77,0 Hz

5
79,7 Hz

6
82,5 Hz

7
85,4 Hz

8
88,5 Hz

9
91,5 Hz

10
94,8 Hz

11
97,4 Hz

12
100,0 Hz

13
103,5 Hz

14
107,2 Hz

15
110,9 Hz

16
114,8 Hz

17
118,8 Hz

18
123,0 Hz

19
127,3 Hz

20
131,8 Hz

21
136,5 Hz

22
141,3 Hz

23
146,2 Hz

24
151,4 Hz

25
156,7 Hz

26
162,2 Hz

27
167,9 Hz

28
173,8 Hz

29
179,9 Hz

30
186,2 Hz

31
192,8 Hz

32
203,5 Hz

33
210,7 Hz

34
218,1 Hz

35
225,7 Hz

36
233,6 Hz

37
241,8 Hz

38
250,3 Hz
Home

Telekomunikacja

Częstotliwości radiowe

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.