Telegraficzny kod Q
Home

Telekomunikacja

Ham Radio
Kod Q stosowany jest w łączności telegraficznej. Składa się on z trzyliterowych, rzadziej z czteroliterowych skrótów oznaczających całe zdania. Jeżeli na końcu kodu Q nadawany jest znak zapytania, to jest to zdanie pytające.
CQ - wywołanie ogólne

QAZ – burza, wyłączam stację

QLF – teraz dla odmiany nadawaj lewą nogą

QLZ – nic z tego, jestem zbyt leniwy

QHL – przeszukaj pasmo od górnego końca w dół

QHM – przeszukaj pasmo od górnego końca do środka

QLH – przeszukaj pasmo od dolnego końca w górę

QLM – przeszukaj pasmo od dolnego końca do środka

QMH – przeszukaj pasmo od środka do górnego końca

QML – przeszukaj pasmo od środka w dół

QQQ – przerywam łączność, wyjaśnienia potem

QRA – nazwa mojej stacji jest...

QRAR – adres w „Call Book”-u prawidłowy

QRB – odległość między nami jest... km

QRD - Zdążamy do ... z ...

QRG – częstotliwość jest ...(kHz)

QRH – twoja częstotliwość zmienia się

QRI – twój ton jest: 1 - dobry, 2 - zmienny, 3 - zły

QRJ – twój sygnał jest bardzo słaby

QRK – odbieram ciebie dobrze. Czytelność twoich sygnałów jest....(1 – nieczytelne, 2 – czasem czytelne, 3 – czytelne z trudnością, 4 – czytelne, 5 – doskonale czytelne)

QRL – jestem zajęty

QRM – mam zakłócenia w odbiorze od innych stacji

QRN – mam zakłócenia atmosferyczne

QRO – zwiększ moc, pełna moc

QRP – zmniejsz moc

QRQ – nadawaj szybciej

QRRR – jestem w niebezpieczeństwie, znak niebezpieczeństwa na lądzie

QRS – nadawaj wolniej

QRT – koniec nadawania

QRU – nie mam nic więcej do nadania

QRV – jestem gotów do pracy

QRW – poinformuj..., że wołam go na częstotliwości...kHz

QRX – proszę zaczekać, zawołam ciebie o godzinie ...

QRY – jesteś w kolejce jako ...

QRZ – woła ciebie ...

QSA – siła twoich sygnałów jest...( 1 – ledwie słyszalna, 2 – słaba, 3 – dość silna, 4 – silna, 5 – bardzo silna)

QSB – twoje sygnały zanikają

QSD – twoje kluczowanie jest nieprawidłowe

QSK - słychać was w czasie naszego nadawania

QSL – potwierdzam odbiór, przyślę kartkę

QSLL – wymieńmy swoje QSL

QSLN – nie wysyłaj karty QSL

QSM - proszę powtórzyć

QSO – mam połączenie

QSP – przekaż wiadomość do...

QSQ - nadawajcie każde słowo jeden raz

QST – wiadomość dla wszystkich

QSU - nadawajcie na częstotliwości ...

QSUF – zatelefonuj do mnie

QSV – nadawaj „V” dla strojenia

QSW – przechodzę na częstotliwość ...

QSX – słucham na częstotliwości...

QSY – zmieniam częstotliwość na...

QSZ – nadawaj każde słowo dwukrotnie

QTA - anulujcie radiogram ...

QTB - nie zgadzam się z twoim obliczeniem ilości słów

QTC – mam wiadomość dla ciebie...

QTH – moje położenie geograficzne jest ...

QTR – dokładny czas jest ...

QTS - będziemy nadawali do pomiarów nasz sygnał wywoławczy przez ... minut

QTT - sygnał rozpoznawczy który nastąpi jest nałożony na inną transmisję

QTU - pracuję od ... do ...

QTV - nasłuchujcie za nas na częstotliwości ... ( od ... do ... godziny)

QTX - będę w pogotowiu do dalszej łączności z tobą

QUA - przekazuję wiadomość od ...

QUB - oto żądane wiadomości ...

QUH - ciśnienie barometryczne wynosi ...

QUM - mogę już podjąć normalną pracę

QWX – stan pogody
Home

Telekomunikacja

Ham Radio

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.