Tablice literowania
Home

Telekomunikacja

Ham Radio
Literowania używa się przy złej słyszalności korespondentów; literuje się też znaki wywoławcze przy podawaniu wywołania ogólnego (CQ) i przy przedstawianiu się korespondentowi po nawiązaniu łączności. Literowanie polega na zastąpieniu poszczególnych liter potocznymi słowami, rozpoczynającymi się na tę właśnie literę. W łącznościach krajowych stosuje się literowanie za pomocą imion; na przykład znak stacji SP0PZK będziemy literować w następujący sposób: Stanisław Paweł zero Paweł Zygmunt Karol. W łącznościach międzynarodowych krótkofalowcy przyjęli system literowania stosowany przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego. Oba systemy literowania podano w poniższym zestawieniu:

Tablica literowania międzynarodowego:

Litera - Słowo kodu - Wymowa słowa kodu

A - Alfa - Alfa

B - Bravo - BRAwo

C - Charlie - CZARli lub SZARli

D - Delta - DELta

E - Echo - EKo

F - Foxtrott - FOKStrot

G - Golf - golf

H - Hotel - hoTEL

I - India - INdija lub INdia

J - Juliett - DŹUlijet

K - Kilo - Klio

L - Lima - Lima

M - Mike - MAik lub MAjk

N - November - noWEMber lub nouWEMber

0 - Oscar - OSkar

P - Papa - paPA

Q - Quebec - keBEK lub kweBEK

R - Romeo - ROmijo lub ROmio

S - Sierra - siERRa lub siERa

T - Tango - TANGgo

U - Uniform - JUniform lub Uniform

V - Victor - WIKtor lub WIKtar

W - Whiskey - ŁYSki lub UISki

X - X-ray - EKSrei

Y - Yankee - JANki lub YANGki

Z - Zulu - ZUlu

UWAGA: Akcent pada na sylaby podane dużymi literami.
Tablica literowania krajowego:

Litera - Słowo kodu

A - ADAM

B - BARBARA

C - CELINA

Ć - ĆMA

D - DOROTA

E - EWA lub EDWARD

F - FRANCISZEK lub FILIP

G - GENOWEFA lub GUSTAW lub GRAŻYNA

H - HENRYK

I - IRENA lub IGNACY

J - JADWIGA lub JÓZEF

K - KAROL

L - LEON lub LUDWIK

M - MARIA lub MARIAN

N - NATALIA lub NIKODEM

O - OLGA

P - PAWEŁ

Q - QUEBEC lub QUANTUM

R - ROMAN

S - STANISŁAW lub STEFAN

Ś - ŚWIATOWID

T - TADEUSZ

U - URSZULA

V - VIOLETTA

W - WACŁAW lub WALENTY lub WANDA

X - XANTYPA lub XAWERY

Y - YPSYLON

Z - ZYGMUNT

Ż - ŻABA

Ź - ŹREBAK
Home

Telekomunikacja

Ham Radio

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.