Slang radioamatorski
Home

Telekomunikacja

Ham Radio
Najczęściej stosowane grupy i ich znaczenie w slangu radioamatorskim.

Grupa=Angielski źródłosłów=Znaczenie polskie

2NITE=tonight=dziś wieczorem

AA=all after=wszystko po...

AB=all before=wszystko przed...

ABT=about=około

AC=alternating current=prąd przemienny

ADR=address=adres

AER=aerial=antena

AGN=again=znów, ponownie

AHD=ahead=naprzód

ALNG=along=wzdłuż

AM=amplitude modulation, ante meridiem=modulacja amplitudy, przed południem

AMP=ampere=amper

ANI=any=dowolny, każdy

ANS=answer=odpowiedź

ANT=antenna=antena

AS=-=poczekaj (nadawany jako jeden znak)

AT=at=o godzinie

AUD=audio=słyszalność

AVC=-=automatyczna regulacja wzmocnienia

BA=-=separator w nadajniku

BCI=broadcast interference=zakłócenia w odbiorze radiofonicznym

BCL=broadcast listener=radiosłuchacz

BCSIN=-=nadajnik radiofoniczny

BCUS=because=ponieważ

BD=bad=źle, zły

BEAM=beam=antena kierunkowa

BEST=best=najlepszy

BF=before=przed

BFRE=before=przed

BFO=beat frequency oscillator=generator do odbioru telegrafii

BI=by=przez, od

BK=break=przerwa, włączenie się do rozmowy

BLO=-=krótkie spięcie

BLV=believe=sądzę, wierzę

BN=-=wszystko pomiędzy

BRT=brought=doprowadziło

BT=but=ale

BTR=better=lepiej

BTWN=between=pomiędzy

BU=buffer=separator

BUG=bug=półautomatyczny klucz telegraficzny

BW=-=fala negatywna

BY=by=przez, od

C=correct=tak

C/O=care of=za pośrednictwem, przez kogoś

CALL=call=wywoływać, znak wywoławczy

CANS=cans=słuchawki

CB=call back=proszę odpowiedzieć

CFM=confirm=potwierdzić

CHEERIO=cheers=pozdrowienie, cześć, czuwaj!

CK=check=sprawdzić, liczba słów telegramu

CKT=-=schemat

CL=close=wyłączam stację=QRT

CLD=called=wołał

CLG=calling=wołający

CMG=coming=nadchodzący

CN=can=móc, może

CNT=cannot=nie może

CONDX=conditions=warunki rozchodzenia się dla DX

CONGRATS=congratulations=gratulacje

CPI=copy=odbierać

CPY=copy=odbierać

CQ=Charlie Quebeck (Interco)=wywołanie ogólne

CRD=card=karta (np. QSL)

CTS=countries=kraje

CUAGN=see you again=do następnej łączności

CUD=could=mógłbym

CUDNT=couldn’t=nie mogę

CUL=see you later=do usłyszenia następnym razem

CUM=come in=przychodzi, przyjść

CW=continious wave=fala ciągła, telegrafia (A1A)

D=down=w dół, niżej

DA=day=dzień

DADRO=-=zacznijcie nadawać TX

DADXA=-=wyłączcie teraz nadajnik...

DBL=double=podwójny

DC=direct current=prąd stały

DCN=direction=kierunek

DE=Delta Echo (Interco)=tu, od

DERSO=-=to zacznijcie korespondencję

DESTN=destination=miejsce przeznaczenia telegramu

DIF=difference=różnica

DKS=thanks=dziękuję bardzo

DNT=don’t=nie, nie rób tego

DR=dear=drogi (w stosunku do osoby)

DUNNO=don’t know=nie wiem

DUZ=does=czyni

DWN=down=w dół, niżej

DX=distance=duży dystans, duża odległość, daleki

ECO=-=oscylator sprzęgnięty elektronowo

EL=element=element

ELS=elements=elementy

EM=them=ich

ENAF=enough=dosyć

ERE=here=tu

ES=and=i, oraz

EU=Europe=Europa

EX=ex, former=były

FAN=fan=radiooperator nasłuchowiec

FB=fine business=doskonale, świetnie, znakomicie

FD=frequency doubler=podwajacz częstotliwości

FER=for=za, dla, ponieważ

FEW=few=mało

FI=finish=koniec szeregu telegramów

FIX=fixed=stały

FM=from, frequency modulation=od, z, modulacja częstotliwości

FONE=telephone=telefon, fonia, radiotelefonicznie

FOR=for=za, dla, ponieważ

FR=for=za, dla, ponieważ

FRD=friend=przyjaciel, wspaniały kolega

FREQ=frequency=częstotliwość

FRM=from=z, od

FROM=from=z, od

FQ=frequency=częstotliwość

FWD=forward=w przód

FYI=for your information=do twojej wiadomości

GA=good afternoon, go ahead=dzień dobry (po 12), zaczynaj

GANG=gang=grupa

GB=good bye=żegnaj, do usłyszenia

GD=good day=dzień dobry (przed 12)

GE=good evening=dobry wieczór

GEN=generator=generator

GESS=guess=przypuszczam

GG=going=idzie

GL=good luck=powodzenia

GLD=glad=zadowolony, uradowany

GM=good morning=dzień dobry (rano)

GN=good night=dobranoc

GND=ground=masa, ziemia, uziemienie

GNG=going=idzie

GUD=good=dobry

GUHOR=-=nie słychać was, nadawajcie!

GV=give, giving=dawać, daje

GVG=give, giving=dawać, daje

GY=give=daję, nadaję

HA=-=śmieję się, śmieszne

HAM=-=krótkofalowiec, radioamator

HDQTRS=headquarters=zarząd główny

HI=-=śmieję się, śmieszne

HLO=hallo=halo

HP=high power=duża moc

HPE=hope=mam nadzieję

HPI=happy=szczęśliwy

HQ=headquarters=zarząd główny

HR=here=tu, tutaj

HRD=heard=słyszał

HRO=heard=słyszałem

HT=high tension (voltage)=wysokie napięcie

HUM=hum=przydźwięk

HV=have=mam, mieć

HVE=have=mam, mieć

HVI=heavy=ciężki, intensywny

HVNT=haven’t=nie mam

HW=how=jak? co o tym sądzicie? jaki?

HWS=how is?=jak jest?

HWSAT=how about that=co wy na to?

I=I=ja, albo

IF=if, intermediate frequency=jeżeli, częstotliwość pośrednia

II=-=znak pomyłki i powtórzenia ostatnich grup

IM=I am=jestem

IN=in=w

INFO=information=informacja

INPT=input=moc doprowadzona, moc prądu stałego w anodzie nadajnika

INPUT=input=moc doprowadzona, moc prądu stałego w anodzie nadajnika

IR=you are=wy jesteście

IRPT=I repeat=powtarzam

IS=is=jest

K=-=proszę nadawać

KC=kilocycle=kiloherc

KHZ=-=kiloherc

KLIX=clicks=kliksy

KNW=know=wiedzieć

KW=kilowatt=kilowat

KY=key=klucz telegraficzny

LAT=latitude=szerokość geogr.

LDSPKR=loudspeaker=głośnik

LF=low frequency=mała częstotliwość

LFT=left=opuściłem

LID=-=marny operator telegraficzny

LIS=license=licencja, posiadacz licencji

LKG=looking (for)=patrząc, szukając

LOG=logbook=dziennik stacji, korespondencji

LONG=long=długi, długość geograficzna

LOTSA=lots of=dużo

LP=long path=dłuższą drogą (wokół Ziemi)

LR=last received=ostatnio odebrane

LS=loudspeaker=głośnik

LS=last sent=ostatnio nadane

LSN=listen=słuchać

LSTN=listen=słuchać

LT=low tension (voltage)=niskie napięcie

LTR=letter=list

LW=long wire=typ anteny

MA=milliammeter=miliamperomierz

MAG=magazine=czasopismo, magazyn

MC=megacycle, Master of Ceremonies=megaherc, mistrz ceremonii

MF=microfarad=mikrofarad

MFD=microfarad=mikrofarad

MHZ=-=megaherc

MI=my, mine=mój

MIKE=microphone=mikrofon

MILL=-=maszyna do pisania

MILS=milliampers=miliampery

MIN=minutę=minuta

MISD=missed=zgubiony, stracony

MNI=many=dużo

MNL=manual=ręczny

MO=master oscillator, moment=generator sterujący, chwila

MOD=modulation=modulacja

MOPA=-=nadajnik obcowzbudny

MSG=message=informacja, wiadomość do przekazania

MST=must=musisz, muszę

MTR=meter=metr

MY=my, mine=mój

N=no=nie, nic

NA=-=dobry wieczór

ND=nothing to do=nic nie da się zrobić

NFT=-=nie podany czas nadawania

NG=no good=niedobrze

NIL=nothing=nic, nie mam już nic do ciebie

NITE=night=noc

NM=nothing more=nic więcej

NN=noon=południe (pora dnia)

NO=no, not=nie

NOT=no, not=nie

NPA=-=neutralizowany wzmacniacz mocy

NR=near, number=blisko, numer

NVR=never=nigdy

NW=now=teraz, zaczynam znów nadawać!

OB=old boy=przyjaciel

OC=old chap=stary kolega

ODX=-=najdalszy DX

OFT=often=często

OK=all correct=OK, w porządku

OM=old man=stary przyjaciel

ONLI=only=tylko

OP=operator=operator, mężczyzna

OPS=operators=operatorzy

OSC=oscilator=oscylator

OT=old timer=stary krótkofalowiec, doświadczony

OUTPUT=output=moc wyjściowa

OW=our wife=małżonka

OWLS=-=oficjalna stacja o znanej częstotliwości roboczej

PA=power amplifier=wzmacniacz mocy

PART=part=część, częściowo

PART OK part ok=odebrałem tylko część

PDC=pure direct current=czysty prąd stały

PIRATE=pirate=pirat, nielicencjonowany

PM=past meridium=po południu

POB=post office box=skrzynka, skrytka pocztowa

PP=push-pull=stopień przeciwsobny

PR=pocket-radio=pocket-radio

PSE=please=proszę

PSED=pleased=zadowolony

PT=point=punkt

PWR=power=moc

PX=-=wiadomości prasowe

R=right, received=odebrałem wszystko, słusznie, znak dziesiętny

RSOLID=receive solid=odebrałem bezbłędnie

RAC=rectified ac=wyprostowany prąd zmienny (nie filtrowany)

RC=rag chewing=zbyt długa pogawędka

RCD=received=odebrałem, odebrany

RCTF=rectifier=prostownik

RCVR=receiver=odbiornik radiowy

RDI=ready=gotów

RE=concerning to=co do...

RF=radio frequency=wielka częstotliwość

RFB=-=odebrałem wasz telegram łatwo i bezbłędnie

RIG=rig=radiostacja, nadajnik, wyposażenie stacji

RIPPLE=ripple=tętnienia

RITE=write=napisz, pisać, proszę o list

RMKS=remarks=uwagi

ROK=-=odebrałem wasz telegram bezbłędnie

RPRT=report=raport

RPT=repeat=powtórzyć

RST=report=raport

RX=receiver=odbiornik radiowy

SA=say=mówią, proszę powiedzieć

SEC=second=sekunda, drugi

SET=set=zespół, urządzenie

SEZ=says=powiedział

SIG=signal=sygnał, znak telegraficzny

SIGS=signals=sygnały, znaki telegraficzne

SIGN=signature=podpis

SK=-=koniec nadawania, nieżyjący operator

SKED=scheduled=umówiona łączność

SN=soon=wkrótce

SNOW=snow=śnieg

SOS=-=międzynarodowy sygnał niebezpieczeństwa

SPK=speak=mówić (w języku)

SRI=sorry=przepraszam, szkoda

SSB=single sideband=modulacja jednowstęgowa

STDI=steady=stały

STICK=stick=ołówek

STN=station=stacja

SUM=some=trochę

SURE=sure=pewny, na pewno

SVC=service=służba, łączność

SW=switch, short waves=wyłącznik, fale krótkie

SWL=short wave listener=nasłuchowiec

SWR=standing wave ratio=współczynnik fali stojącej

TAP=tap=odczep

TEST=test=próba, zawody

TEX=transceiver=radionadajnik

TFC=traffic=łączność regularna, przekazanie telegramów, ruch w eterze

THRU=through=przez

TIL=till=do

TILL=till=do

TIME=time=czas

TK=take=wziąć

TKS=thanks, thank you=dziękuję

TKU=thanks, thank you=dziękuję

TMW=tomorrow=jutro

TMR=tomorrow=jutro

TNX=thanks, thank you=dziękuję

TO=to=do, dla

TONE=tone=ton

TONITE=tonight=dziś wieczorem

TOO=too=także, zbyt, za dużo

TR=there=tam

TRUB=trouble=kłopot, utrudnienie

TRX=transceiver=radionadajnik

TU=thanks, thank you=dziękuję

TVI=television interference=zakłócenia w odbiorze TV

TX=transmitter=nadajnik

TXT=text=tekst

U=you=ty, wy

UCSEX=-=proszę o więcej uwagi

UFB=very fine business=doskonale, nadzwyczaj dobrze

UHF=ultra high frequency=fale ultrakrótkie

UKW=-=ultrakrótkofalowiec

UL=you will=wy będziecie

UNLIS=unlicensed=nielicencj ono wany

UNSTDI=unsteady=niestabilny, chwiejny, niestały

UP=up=góra, w górę

UR=your=twój, wasz

UT=universal time=to samo co czas GMT

V=-=od (czasami w formule wywoławczej zamiast DE)

VCI=Voila ici (fr.)=tu jest (franc.)

VFO=-=generator przestrajany

VIA=via=przez, poprzez, za pośrednictwem

VL=viel (niem.)=wiele

VLN=vielen (niem.)=wielu

VY=very=bardzo

W=very=bardzo

W=word=słowo

WA=word after=słowo po...

WAC=-=dyplom dla krótkofalowca, który miał połączenie ze wszystkimi kontynentami świata

WARM=warm=ciepło

WAT=what, what do you say?=co mówisz?

WATSA=what, what do you say?=co mówisz?

WB=word before=słowo przed...

WDH=-=do usłyszenia

WEAK=weak=słaby

WEN=when=kiedy

WID=with=z

WK=work=pracować

WKD=worked=pracowałem

WKG=working=pracuję, pracując z...

WL=will=będę, chcę

WLL=will=będę

WRK=work=pracować

WT=watt=wat

WUD=would=będę (przypuszczalnie)

WVL=wave length=długość fali

WW=world wide=ogólnoświatowy, cały świat

WX=weather=pogoda

XCUS=excuse=przepraszam

XCUSE=excuse=przepraszam

XMTR=transmitter=nadajnik

XTAL=-=kwarc

XQ=extra quick=pilny telegram służbowy

XYL=-=żona

YDAY=yesterday=wczoraj

YES=yes=tak

YET=yet=jeszcze, już

YL=-=kobieta, dziewczyna

YR=year, your=rok, wasz, twój

YSTN=your station=wasza stacja

Z=Zulu (Interco)=czas GMT

55=-=powodzenia

73=-=pozdrowienia

88=-=ucałowania

99=-=znikaj, wszystkiego najgorszego
Home

Telekomunikacja

Ham Radio

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.