Odbiór sygnałów APT i WEFAX z satelitów pogodowych
Home

Telekomunikacja

Technika satelitarna

Wielu elektroników, miłośników jachtingu, wie jak ważną informacją jest obraz sytuacji pogodowej panującej na akwenie.
Aby w swojej łodzi lub jachcie mieć dostęp do aktualnych map pogodowych potrzebna jest:

1. odpowienia antena
2. odbiornik pogodowy
3. oprogramowanie dla komputera PC
4. przenośny komputer PC.
5. Zakresy częstotliwości satelitów meteorologicznych

ad 1. Przykładowe anteny:
wa1
wa2
wa3
wa4

http://www.askrlc.co.uk/
wa5


ad 2. Przykładowe odbiorniki satelitów pogodowych:
wa6

http://www.wesacom.de/e_apt06.htm

http://www.df2fq.de/produkte/Catalog-Engl.pdf

ad 3. Przykładowe oprogramowanie:
Przykładowe oprogramowanie

http://www.wxtoimg.com/hardware/#comms

ad 4. Laptop:
Laptop

Ma być poręczny, dobieramy według uznania.

ad.5 Zakresy częstotliwości satelitów meteorologicznych:

satelita:.......... kąt: ..........częstotliwość w MHz:
NOAA 15............ 21° E ..........137.50
NOAA 15............ 72° W ..........137.50
NOAA 17............ 58° E ..........137.62
NOAA 17............ 23° W ..........137.62
NOAA 18............ 26° E ..........137.10
NOAA 18............ 55° W ..........137.10
NOAA 15............ 33° E ..........137.50
NOAA 15............ 40° W ..........137.50


Home

Telekomunikacja

Technika satelitarna

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.