Przeliczanie poziomów sygnałów dla impedancji Z=50 Ω
Home

Telekomunikacja

Telekomunikacja teoria
dBV=dBpW=dBm=dBμV=dBmV=Moc=Napięcie

-140=-37=-127=-20=-80=200 aW=0,100 μV

-139=-36=-126=-19=-79=252 aW=0,112 μV

-138=-35=-125=-18=-78=a317 aW=0,126 μV

-137=-34=-124=-17=-77=399 aW=0,141 μV

-136=-33=-123=-16=-76=502 aW=0,159 μV

-135=-32=-122=-15=-75=632 aW=0,179 μV

-134=-31=-121=-14=-74=796 aW=0,200 μV

-133=-30=-120=-13=-73=1 fW=0,223 μV

-132=-29=-119=-12=-72=1,3 fW=0,251 μV

-131=-28=-118=-11=-71=1,6 fW=0,282 μV

-130=-27=-117=-10=-70=2 fW=0,316 μV

-129=-26=-116=-9=-69=25 fW=0,355 μV

-128=-25=-115=-8=-68=3 fW=0,398 μV

-127=-24=-114=-7=-67=4 fW=0,447 μV

-126=-23=-113=-6=-66=5 fW=0,501 μV

-125=-22=-112=-5=-65=6 fW=0,562 μV

-124=-21=-111=-4=-64=8 fW=0,631 μV

-123=-20=-110=-3=-63=10 fW=0,707 μV

-122=-19=-109=-2=-62=13 fW=0,794 μV

-121=-18=-108=-1=-61=16 fW=0,891 μV

-120=-17=-107=0=-60=20 fW=1 μV

-119=-16=-106=1=-59=25 fW=1,1 μV

-118=-15=-105=2=-58=32 fW=1,3 μV

-117=-14=-104=3=-57=40 fW=1,4 μV

-116=-13=-103=4=-56=50 fW=1,6 μV

-115=-12=-102=5=-55=63 fW=1,8 μV

-114=-11=-101=6=-54=80 fW=2 μV

-113=-10=-100=7=-53=100 fW=2,2 μV

-112=-9=-99=8=-52=126 fW=2,5 μV

-111=-8=-98=9=-51=159 fW=2,8 μV

-110=-7=-97=10=-50=200 fW=3,2 μV

-109=-6=-96=11=-49=252 fW=3,5 μV

-108=-5=-95=12=-48=317 fW=4 μV

-107=-4=-94=13=-47=399 fW=4,5 μV

-106=-3=-93=14=-46=502 fW=5 μV

-105=-2=-92=15=-45=632 fW=5,6 μV

-104=-1=-91=16=-44=796 fW=6,3 μV

-103=0=-90=17=-43=1,0 pW=7,07 μV

-102=1=-89=18=-42=1,3 pW=7,9 μV

-101=2=-88=19=-41=1,6 pW=7,9 μV

-100=3=-87=20=-40=2 pW=10 μV

-99=4=-86=21=-39=2,5 pW=11,2 μV

-98=5=-85=22=-38=3,16 pW=12,57 μV

-97=6=-84=23=-37=4 pW=14,1 μV

-96=7=-83=24=-36=5 pW=15,8 μV

-95=8=-82=25=-35=6,3 pW=17,8 μV

-94=9=-81=26=-34=8 pW=20 μV

-93=10=-80=27=-33=10,00 pW=22,36 μV

-92=11=-79=28=-32=12,6 pW=25,1 μV

-91=12=-78=29=-31=15,9 pW=28,2 μV

-90=13=-77=30=-30=20 pW=31,6 μV

-89=14=-76=31=-29=25,2 pW=35,5 μV

-88=15=-75=32=-28=39,62 pW=39,76 μV

-87=16=-74=33=-27=39,9 pW=44,7 μV

-86=17=-73=34=-26=50,2 pW=50,1 μV

-85=18=-72=35=-25=63,2 pW=56,2 μV

-84=19=-71=36=-24=79,6 pW=63,1 μV

-83=20=-70=37=-23=100,00 pW=70,71 μV

-82=21=-69=38=-22=125,89 pW=79,34 μV

-81=22=-68=39=-21=158,48 pW=89,06 μV

-80=23=-67=40=-20=199,53 pW=99,88 μV

-79=24=-66=41=-19=251,19 pW=112,07 μV

-78=25=-65=42=-18=316,23 pW=125,74 μV

-77=26=-64=43=-17=398,11 pW=141,09 μV

-76=27=-63=44=-16=501,19 pW=158,30 μV

-75=28=-62=45=-15=630,96 pW=1=77,62 μV

-74=29=-61=46=-14=794,33 pW=199,29 μV

-73=30=-60=47=-13=1,00 nW=233,61 μV

-72=31=-59=48=-12=1,26 nW=250,89 μV

-71=32=-58=49=-11=1,58 nW=281,50 μV

-70=33=-57=50=-10=1,99 nW=315,85 μV

-69=34=-56=51=-0,9=2,51 nW=354,39 μV

-68=35=-55=52=-0,8=3,16 nW=397,64 μV

-67=36=-54=53=-0,7=3,98 nW=446,15 μV

-66=37=-53=54=-0,6=5,01 nW=500,59 μV

-65=38=-52=55=-0,5=6,31 nW=561,67 μV

-64=39=-51=56=-0,4=7,94 nW=630,21 μV

-63=40=-50=57=-0,3=10,00 nW=707,11 μV

-62=41=-49=58=-0,2=12,59 nW=793,39 μV

-61=42=-48=59=-0,1=15,85 nW=890,19 μV

-60=43=-47=60=0=19,95 nW=998,81 μV

-59=44=-46=61=1=25,12 nW=1,12 mV

-58=45=-45=62=2=31,62 nW=1,26 mV

-57=46=-44=63=3=39,81 nW=1,41 mV

-56=47=-43=64=4=50,12 nW=1,58 mV

-55=48=-42=65=5=63,09 nW=1,78 mV

-54=49=-41=66=6=79,43 nW=1,99 mV

-53=50=-40=67=7=100,00 nW=2,24 mV

-52=51=-39=68=8=125,89 nW=2,51 mV

-51=52=-38=69=9=158,49 nW=2,82 mV

-50=53=-37=70=10=199,53 nW=3,16 mV

-49=54=-36=71=11=251,19 nW=3,54 mV

-48=55=-35=72=12=316,23 nW=3,98 mV

-47=56=-34=73=13=398,11 nW=4,46 mV

-46=57=-33=74=14=501,19 nW=5,01 mV

-45=58=-32=75=15=630,96 nW=5,62 mV

-44=59=-31=76=16=794,33 nW=6,30 mV

-43=60=-30=77=17=1,00 μW=7,07 mV

-42=61=-29=78=18=1,26 μW=7,93 mV

-41=62=-28=79=19=1,58 μW=8,90 mV

-40=63=-27=80=20=2,00 μW=10,00 mV

-39=64=-26=81=21=2,51 μW=11,21 mV

-38=65=-25=82=22=3,16 μW=12,57 mV

-37=66=-24=83=23=3,98 μW=14,11 mV

-36=67=-23=84=24=5,01 μW=15,83 mV

-35=68=-22=85=25=6,31 μW=17,76 mV

-34=69=-21=86=26=7,94 μW=19,93 mV

-33=70=-20=87=27=10,00 μW=22,36 mV

-32=71=-19=88=28=12,59 μW=25,09 mV

-31=72=-18=89=29=15,85 μW=28,15 mV

-30=73=-17=90=30=19,95 μW=31,59 mV

-29=74=-16=91=31=25,12 μW=35,44 mV

-28=75=-15=92=32=31,62 μW=39,76 mV

-27=76=-14=93=33=39,81 μW=44,62 mV

-26=77=-13=94=34=50,13 μW=50,06 mV

-25=78=-12=95=35=03,10 μW=56,17 mV

-24=79=-11=96=36=79,43 μW=63,02 mV

-23=80=-10=97=37=100,00 μW=70,71 mV

-22=81=-9=98=38=125,89 μW=79,34 mV

-21=82=-8=99=39=158,49 μW=89,02 mV

-20=83=-7=100=40=199,53 μW=99,88 mV

-19=84=-6=101=41=251,19 μW=112,07 mV

-18=85=-5=102=42=316,23 μW=125,74 mV

-17=86=-4=103=43=398,11 μW=141,09 mV

-16=87=-3=104=44=501,19 μW=158,30 mV

-15=88=-2=105=45=630,96 μW=177,62 mV

-14=89=-1=106=46=794,33 μW=199,23 mV

-13=90=0=107=47=1,00 mW=223,61 mV

-12=91=1=108=48=1,26 mW=250,89 mV

-11=92=2=109=49=1,58 mW=281,50 mV

-10=93=3=110=50=2,00 mW=315,85 mV

-9=94=4=111=51=2,51 mW=354,39 mV

-8=95=5=112=52=3,16 mW=397,64 mV

-7=96=6=113=53=3,98 mW=446,15 mV

-6=97=7=114=54=5,01 mW=500,59 mV

-5=98=8=115=55=6,31 mW=561,67 mV

-4=99=9=116=56=7,94 mW=630,21 mV

-3=100=10=117=57=10,00 mW=707,11 mV

-2=101=11=118=58=12,59 mW=793,39 mV

-1=102=12=119=59=15,85 mW=890,19 mV

0=103=13=120=60=19,25 mW=1,00 V

1=104=14=121=61=25,12 mW=1,12 V

2=105=15=122=62=31,62 mW=1,26 V

3=106=16=123=63=39,81 mW=1,41 V

4=107=17=124=64=50,12 mW=1,58 V

5=108=18=125=65=63,10 mW=1,78 V

6=109=19=126=66=79,43 mW=1,99 V

7=110=20=127=67=100,00 mW=2,24 V

8=111=21=128=68=125,89 mW=2,51 V

9=112=22=129=69=158,49 mW=2,82 V

10=113=23=130=70=199,53 mW=3,16 V

11=114=24=131=71=251,19 mW=3,54 V

12=115=25=132=72=316,23 mW=3,98 V

13=116=26=133=73=398,11mW=4,46 V

14=117=27=134=74=501,19 mW=5,01 V

15=118=28=135=75=630,96 mW=5,62 V

16=119=29=136=76=794,33 mW=6,30 V

17=120=30=137=77=1,00 W=7,07 V

18=121=31=138=78=1,26 W=7,93 V

19=122=32=139=79=1,58 W=8,90 V

20=123=33=140=80=2,00 W=9,99 V

21=124=34=141=81=2,51 W=11,21 V

22=125=35=142=82=3,16 W=12,57 V

23=126=36=143=83=3,98 W=14,11 V

24=127=37=144=84=5,01 W=15,83 V

25=128=38=145=85=6,31 W=17,76 V

26=129=39=146=86=7,94 W=19,93 V

27=130=40=147=87=10,00 W=22,36 V

28=131=41=148=88=12,60 W=25,10 V

29=132=42=149=89=15,90 W=28,20 V

30=133=43=150=90=20,00 W=31,60 V
dBV+120=dBμV

dBV+60=dBmV

dBV−20⋅log10(Z)+120=dBμA

dBV−20⋅log10(Z)+60=dBmA

dBV−20⋅log10(Z)=dBA

dBV−10⋅log10(Z)+120=dBpW

dBV−10⋅log10(Z)+30=dBm

dBV−10⋅log10(Z)=dBW
Home

Telekomunikacja

Telekomunikacja teoria

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.