Przeliczanie poziomów sygnałów dla impedancji Z=75 Ω
Home

Telekomunikacja

Telekomunikacja teoria
dBV=dBpW=dBm=dBμV=dBmV=Moc=Napięcie

-140=-38,8=-128,8=-20=-80=133 aW=0,100 μV

-139=-37,8=-127,8=-19=-79=168 aW=0,112 μV

-138=-36,8=-126,8=-18=-78=211 aW=0,126 μV

-137=-35,8=-125,8=-17=-77=266 aW=0,141 μV

-136=-34,8=-124,8=-16=-76=335 aW=0,159 μV

-135=-33,8=-123,8=-15=-75=422 aW=0,179 μV

-134=-32,8=-122,8=-14=-74=531 aW=0,200 μV

-133=-31,8=-121,8=-13=-73=668 aW=0,223 μV

-132=-30,8=-120,8=-12=-72=841 aW=0,251 μV

-131=-29,8=-119,8=-11=-71=1,1 fW=0,282 μV

-130=-28,8=-118,8=-10=-70=1,3 fW=0,316 μV

-129=-27,8=-117,8=-9=-69=1,7 fW=0,355 μV

-128=-26,8=-116,8=-8=-68=2,1 fW=0,398 μV

-127=-25,8=-115,8=-7=-67=2,7 fW=0,447 μV

-126=-24,8=-114,8=-6=-66=3,3 fW=0,501 μV

-125=-23,8=-113,8=-5=-65=4,2 fW=0,562 μV

-124=-22,8=-112,8=-4=-64=5,3 fW=0,631 μV

-123=-21,8=-111,8=-3=-63=6,7 fW=0,707 μV

-122=-20,8=-110,8=-2=-62=8,4 fW=0,794 μV

-121=-19,8=-109,8=-1=-61=10,6 fW=0,891 μV

-120=-18,8=-108,8=0=-60=13,3 fW=1 μV

-119=-17,8=-107,8=1=-59=16,8 fW=1,1 μV

-118=-16,8=-106,8=2=-58=21,1 fW=1,3 μV

-117=-15,8=-105,8=3=-57=26,6 fW=1,4 μV

-116=-14,8=-104,8=4=-56=33,5 fW=1,6 μV

-115=-13,8=-103,8=5=-55=42,2 fW=1,8 μV

-114=-12,8=-102,8=6=-54=53,1 fW=2 μV

-113=-11,8=-101,8=7=-53=66,8 fW=2,2 μV

-112=-10,8=-100,8=8=-52=84,1 fW=2,5 μV

-111=-9,8=-99,8=9=-51=105,9 fW=2,8 μV

-110=-8,8=-98,8=10=-50=133,3 fW=3,2 μV

-109=-7,8=-97,8=11=-49=167,9 fW=3,5 μV

-108=-6,8=-96,8=12=-48=211,3 fW=4 μV

-107=-5,8=-95,8=13=-47=266 fW=4,5 μV

-106=-4,8=-94,8=14=-46=334,9 fW=5 μV

-105=-3,8=-93,8=15=-45=421,6 fW=5,6 μV

-104=-2,8=-92,8=16=-44=530,8 fW=6,3 μV

-103=-1,8=-91,8=17=-43=668,2 fW=7,07 μV

-102=-0,8=-90,8=18=-42=841,3 fW=7,9 μV

-101=0,2=-89,8=19=-41=1,1 pW=7,9 μV

-100=1,2=-88,8=20=-40=1,3 pW=10 μV

-99=2,2=-87,8=21=-39=1,7 pW=11,2 μV

-98=3,2=-86,8=22=-38=2,1 pW=12,57 μV

-97=4,2=-85,8=23=-37=2,7 pW=14,1 μV

-96=5,2=-84,8=24=-36=3,3 pW=15,8 μV

-95=6,2=-83,8=25=-35=4,2 pW=17,8 μV

-94=7,2=-82,8=26=-34=5,3 pW=20 μV

-93=8,2=-81,8=27=-33=6,7 pW=22,36 μV

-92=9,2=-80,8=28=-32=8,4 pW=25,1 μV

-91=10,2=-79,8=29=-31=10,6 pW=28,2 μV

-90=11,2=-78,8=30=-30=13,3 pW=31,6 μV

-89=12,2=-77,8=31=-29=16,8 pW=35,5 μV

-88=13,2=-76,8=32=-28=21,1 pW=39,76 μV

-87=14,2=-75,8=33=-27=26,6 pW=44,7 μV

-86=15,2=-74,8=34=-26=33,5 pW=50,1 μV

-85=16,2=-73,8=35=-25=42,2 pW=56,2 μV

-84=17,2=-72,8=36=-24=53,1 pW=63,1 μV

-83=18,2=-71,8=37=-23=66,8 pW=70,71 μV

-82=19,2=-70,8=38=-22=84,1 pW=79,34 μV

-81=20,2=-69,8=39=-21=105,9 pW=89,06 μV

-80=21,2=-68,8=40=-20=133,3 pW=99,88 μV

-79=22,2=-67,8=41=-19=167,9 pW=112,07 μV

-78=23,2=-66,8=42=-18=211,3 pW=125,74 μV

-77=24,2=-65,8=43=-17=266 pW=141,09 μV

-76=25,2=-64,8=44=-16=334,9 pW=158,30 μV

-75=26,2=-63,8=45=-15=421,6 pW=1=77,62 μV

-74=27,2=-62,8=46=-14=530,8 pW=199,29 μV

-73=28,2=-61,8=47=-13=668,2 pW=233,61 μV

-72=29,2=-60,8=48=-12=841,3 pW=250,89 μV

-71=30,2=-59,8=49=-11=1,1 nW=281,50 μV

-70=31,2=-58,8=50=-10=1,3 nW=315,85 μV

-69=32,2=-57,8=51=-0,9=1,7 nW=354,39 μV

-68=33,2=-56,8=52=-0,8=2,1 nW=397,64 μV

-67=34,2=-55,8=53=-0,7=2,7 nW=446,15 μV

-66=35,2=-54,8=54=-0,6=3,3 nW=500,59 μV

-65=36,2=-53,8=55=-0,5=4,2 nW=561,67 μV

-64=37,2=-52,8=56=-0,4=5,3 nW=630,21 μV

-63=38,2=-51,8=57=-0,3=6,7 nW=707,11 μV

-62=39,2=-50,8=58=-0,2=8,4 nW=793,39 μV

-61=40,2=-49,8=59=-0,1=10,6 nW=890,19 μV

-60=41,2=-48,8=60=0=13,3 nW=998,81 μV

-59=42,2=-47,8=61=1=16,8 nW=1,12 mV

-58=43,2=-46,8=62=2=21,1 nW=1,26 mV

-57=44,2=-45,8=63=3=26,6 nW=1,41 mV

-56=45,2=-44,8=64=4=33,5 nW=1,58 mV

-55=46,2=-43,8=65=5=42,2 nW=1,78 mV

-54=47,2=-42,8=66=6=53,1 nW=1,99 mV

-53=48,2=-41,8=67=7=66,8 nW=2,24 mV

-52=49,2=-40,8=68=8=84,1 nW=2,51 mV

-51=50,2=-39,8=69=9=105,9 nW=2,82 mV

-50=51,2=-38,8=70=10=133,3 nW=3,16 mV

-49=52,2=-37,8=71=11=167,9 nW=3,54 mV

-48=53,2=-36,8=72=12=211,3 nW=3,98 mV

-47=54,2=-35,8=73=13=266 nW=4,46 mV

-46=55,2=-34,8=74=14=334,9 nW=5,01 mV

-45=56,2=-33,8=75=15=421,6 nW=5,62 mV

-44=57,2=-32,8=76=16=530,8 nW=6,30 mV

-43=58,2=-31,8=77=17=668,2 nW=7,07 mV

-42=59,2=-30,8=78=18=841,3 nW=7,93 mV

-41=60,2=-29,8=79=19=1,1 μW=8,90 mV

-40=61,2=-28,8=80=20=1,3 μW=10,00 mV

-39=62,2=-27,8=81=21=1,7 μW=11,21 mV

-38=63,2=-26,8=82=22=2,1 μW=12,57 mV

-37=64,2=-25,8=83=23=2,7 μW=14,11 mV

-36=65,2=-24,8=84=24=3,3 μW=15,83 mV

-35=66,2=-23,8=85=25=4,2 μW=17,76 mV

-34=67,2=-22,8=86=26=5,3 μW=19,93 mV

-33=68,2=-21,8=87=27=6,7 μW=22,36 mV

-32=69,2=-20,8=88=28=8,4 μW=25,09 mV

-31=70,2=-19,8=89=29=10,6 μW=28,15 mV

-30=71,2=-18,8=90=30=13,3 μW=31,59 mV

-29=72,2=-17,8=91=31=16,8 μW=35,44 mV

-28=73,2=-16,8=92=32=21,1 μW=39,76 mV

-27=74,2=-15,8=93=33=26,6 μW=44,62 mV

-26=75,2=-14,8=94=34=33,5 μW=50,06 mV

-25=76,2=-13,8=95=35=42,2 μW=56,17 mV

-24=77,2=-12,8=96=36=53,1 μW=63,02 mV

-23=78,2=-11,8=97=37=66,8 μW=70,71 mV

-22=79,2=-10,8=98=38=84,1 μW=79,34 mV

-21=80,2=-9,8=99=39=105,9 μW=89,02 mV

-20=81,2=-8,8=100=40=133,3 μW=99,88 mV

-19=82,2=-7,8=101=41=167,9 μW=112,07 mV

-18=83,2=-6,8=102=42=211,3 μW=125,74 mV

-17=84,2=-5,8=103=43=266 μW=141,09 mV

-16=85,2=-4,8=104=44=334,9 μW=158,30 mV

-15=86,2=-3,8=105=45=421,6 μW=177,62 mV

-14=87,2=-2,8=106=46=530,8 μW=199,23 mV

-13=88,2=-1,8=107=47=668,2 μW=223,61 mV

-12=89,2=-0,8=108=48=841,3 μW=250,89 mV

-11=90,2=0,2=109=49=1,1 mW=281,50 mV

-10=91,2=1,2=110=50=1,3 mW=315,85 mV

-9=92,2=2,2=111=51=1,7 mW=354,39 mV

-8=93,2=3,2=112=52=2,1 mW=397,64 mV

-7=94,2=4,2=113=53=2,7 mW=446,15 mV

-6=95,2=5,2=114=54=3,3 mW=500,59 mV

-5=96,2=6,2=115=55=4,2 mW=561,67 mV

-4=97,2=7,2=116=56=5,3 mW=630,21 mV

-3=98,2=8,2=117=57=6,7 mW=707,11 mV

-2=99,2=9,2=118=58=8,4 mW=793,39 mV

-1=100,2=10,2=119=59=10,6 mW=890,19 mV

0=101,2=11,2=120=60=13,3 mW=1,00 V

1=102,2=12,2=121=61=16,8 mW=1,12 V

2=103,2=13,2=122=62=21,1 mW=1,26 V

3=104,2=14,2=123=63=26,6 mW=1,41 V

4=105,2=15,2=124=64=33,5 mW=1,58 V

5=106,2=16,2=125=65=44,2 mW=1,78 V

6=107,2=17,2=126=66=53,1 mW=1,99 V

7=108,2=18,2=127=67=66,8 mW=2,24 V

8=109,2=19,2=128=68=84,1 mW=2,51 V

9=110,2=20,2=129=69=105,9 mW=2,82 V

10=111,2=21,2=130=70=133,3 mW=3,16 V

11=112,2=22,2=131=71=167,9 mW=3,54 V

12=113,2=23,2=132=72=211,3 mW=3,98 V

13=114,2=24,2=133=73=266 mW=4,46 V

14=115,2=25,2=134=74=334,9 mW=5,01 V

15=116,2=26,2=135=75=421,6 mW=5,62 V

16=117,2=27,2=136=76=530,8 mW=6,30 V

17=118,2=28,2=137=77=668,2 mW=7,07 V

18=119,2=29,2=138=78=841,3 mW=7,93 V

19=120,2=30,2=139=79=1,1 W=8,90 V

20=121,2=31,2=140=80=1,3 W=9,99 V

21=122,2=32,2=141=81=1,7 W=11,21 V

22=123,2=33,2=142=82=2,1 W=12,57 V

23=124,2=34,2=143=83=2,7 W=14,11 V

24=125,2=35,2=144=84=3,3 W=15,83 V

25=126,2=36,2=145=85=4,2 W=17,76 V

26=127,2=37,2=146=86=5,3 W=19,93 V

27=128,2=38,2=147=87=6,7 W=22,36 V

28=129,2=39,2=147=88=8,4 W=25,10 V

29=130,2=40,2=147=89=10,6 W=28,20 V

30=131,2=41,2=147=90=13,3 W=31,6 V
dBV+120=dBμV

dBV+60=dBmV

dBV−20⋅log10(Z)+120=dBμA

dBV−20⋅log10(Z)+60=dBmA

dBV−20⋅log10(Z)=dBA

dBV−10⋅log10(Z)+120=dBpW

dBV−10⋅log10(Z)+30=dBm

dBV−10⋅log10(Z)=dBW
Home

Telekomunikacja

Telekomunikacja teoria

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.