Obliczanie impedancji skrętki
Home

Telekomunikacja

Telekomunikacja teoria

Kabel typu skrętka to po prostu dwa skręcone ze sobą przewody.Taki układ przewodów zmniejsza promieniowanie EMI (zakłócenia elektromagnetyczne) i łagodzić skutki odbieranego EMI. Ważne jest określenie impedancji charakterystycznej kabla skrętki, ponieważ ta impedancja powinna pasować do impedancji obwodu nadawczego i odbiorczego. Przedstawiony wzór umożliwia obliczenie impedancji charakterystycznej skrętki na podstawie jej wymiarów.

Skrętka

gdzie:
Zo=impedancja skrętki
er=przenikalność względna dielektryka ( zobacz w tabeli)
D=średnica przewodów skrętki
s=odległość między przewodami(zobacz kalkulator)


Home

Telekomunikacja

Telekomunikacja teoria

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.